​​​​Analyse

Før du går i gang med at bruge Zoho, vil vi opfordre dig til at booke et demo møde.

På et demo møde kortlægger vi sammen, hvad dine behov er og vi illustrerer, hvordan Zoho kan imødekomme dem.


Analysering af data. Skal der migreres fra et andet CRM? eller andet system? Modul og felt behov samt ønskede integrationer tages med ind i overvejelserne. På den måde sikres, at der fra start af projektet ligger en overordnet køreplan og nogle ønskede mål.


Når du booker dit møde så beskriv kort, hvad du ønsker systemet skal kunne. Ud fra dine krav, har vi mulighed for at foreslå dig lige præcis de programmer, som Zoho tilbyder og passer til dine behov.

​Workshops

Efter analysen bliver der planlagt mellem 3 og 5 workshops alt efter løsningens størrelse og kompleksitet. Workshops strækker sig typisk over en 5 ugers periode, hvor de ansvarlige fra jeres virksomhed og den projektansvarlige hos os får tilpasset løsningen 100% til jeres behov. 

Sidste workshops er normalt et samlet kickoff for alle brugere, så de bliver trænet og sat ind i hvad løsningen betyder for dem, og hvordan de bruger det efterfølgende. Nogen gange vil kick off være opdelt i afdelinger.

Der er ingen, der bliver efterladt og alle får værdi fra dag ét. Det er både i jeres og vores   interesse, at systemet bliver brugt af alle, derfor er onboardingen meget vigtig.


​​​​Implementering

Undervejs i de forskellige workshops, møder vi de Zoho programmer, du skal bruge. De skal implementeres.

Implementeringen består i at

  • Vi opsætter programmerne, så de passer med dine arbejdsgange
  • Vi overfører data fra tidligere systemer til Zoho's programmer
  • Vi hjælper dig med at optimere dine arbejdsgange i forhold til den funktionalitet, som programmerne tilbyder 
  • Vi yder træning i de programmer, som du skal bruge via fysiske og virtuelle workshops.
Efter implementeringsfasen har du et funktionsdygtigt system og du kender til brugen af systemet.

​Træning og Support

På alle løsninger som CRM Nordic har implementeret, yder vi support til en god pris. Du kan via supporten få hjælp, hvis der er noget du er i tvivl om. 


Vi yder også træning enten til nye medarbejdere i din virksomhed/organisation, eller hvis du ønsker at bruge flere af Zoho's programmer.

Ydereligere optimering af arbejdsgange

Hvis du efter implementeringsfasen finder af, at du kan optimere dine arbejdsgange ydereligere enten via integrationer eller opsætning, så kontakt os endelig.


Zoho udvikler hele tiden videre på deres produkter og tilføjer nye programmer til deres portefølje. Derfor kan det betale sig hvert 1-2 år at booke et møde med os for at høre om, der er yderligere tiltag, der kan gøres for at optimere arbejdsgangene.